SPA CHO MÈO

DỊCH VỤ CHUNG

Cắt móng, dũa móng

60K

Vệ sinh tai

60K

Tẩy ố vùng mắt(1)

220K

Cạo lông toàn thân(2)

270K

Cạo lông bàn chân, hậu môn

80K

Cắt móng, dũa móng

70K

Vệ sinh tai

70K

Tẩy ố vùng mắt(1)

250K

Cạo lông toàn thân(2)

300K

Cạo lông bàn chân, hậu môn

120K

Cắt móng, dũa móng

75K

Vệ sinh tai

75K

Tẩy ố vùng mắt(1)

280K

Cạo lông toàn thân(2)

400K

Cạo lông bàn chân, hậu môn

140K

Cắt móng, dũa móng

85K

Vệ sinh tai

85K

Tẩy ố vùng mắt(1)

300K

Cạo lông toàn thân(2)

500K

Cạo lông bàn chân, hậu môn

160K

Chú thích:

(1): Con bạn trắng như tuyết nhưng vệt ố vàng ở khóe mắt, mèo là sự cản trợ lớn nhất, đừng lo đến Mèo cưng ngay, các bé sẽ được chăm sóc vùng mắt sạch sẽ.
(2): Chỉ nên cạo lông trong trường hợp đặc biệt: Chỉ định bác sĩ; dị ứng lông và những trường hợp đặc biệt.

MÈO LÔNG NGẮN

Tắm sấy cơ bản (Gội – Xả – Sấy)

130K

Tắm nấm thảo dược + Trà xanh

100K

Gỡ rối

40K

Tẩy lông (vùng nhỏ)

50K

Tẩy lông (toàn thân)

150K

Tẩy bả nhờn cằm và đuôi

60K

Ủ vitamin, dưỡng lông

50K

Cắt tỉa thẩm mỹ

50K

Tắm sấy cơ bản (Gội – Xả – Sấy)

180K

Tắm nấm thảo dược + Trà xanh

100K

Gỡ rối

40K

Tẩy lông (vùng nhỏ)

50K

Tẩy lông (toàn thân)

150K

Tẩy bả nhờn cằm và đuôi

120K

Ủ vitamin, dưỡng lông

120K

Cắt tỉa thẩm mỹ

150K

Tắm sấy cơ bản (Gội – Xả – Sấy)

220K

Tắm nấm thảo dược + Trà xanh

180K

Gỡ rối

120K

Tẩy lông (vùng nhỏ)

150K

Tẩy lông (toàn thân)

350K

Tẩy bả nhờn cằm và đuôi

180K

Ủ vitamin, dưỡng lông

150K

Cắt tỉa thẩm mỹ

200K

Tắm sấy cơ bản (Gội – Xả – Sấy)

250K

Tắm nấm thảo dược + Trà xanh

220K

Gỡ rối

160K

Tẩy lông (vùng nhỏ)

250K

Tẩy lông (toàn thân)

600K

Tẩy bả nhờn cằm và đuôi

240K

Ủ vitamin, dưỡng lông

250K

Cắt tỉa thẩm mỹ

350K

Chú thích:

(1): Con bạn trắng như tuyết nhưng vệt ố vàng ở khóe mắt, mèo là sự cản trợ lớn nhất, đừng lo đến Mèo cưng ngay, các bé sẽ được chăm sóc vùng mắt sạch sẽ.
(2): Chỉ nên cạo lông trong trường hợp đặc biệt: Chỉ định bác sĩ; dị ứng lông và những trường hợp đặc biệt.

MÈO LÔNG DÀI

Tắm sấy cơ bản (Gội – Xả – Sấy)

150K

Tắm nấm thảo dược + Trà xanh

150K

Gỡ rối

80K

Tẩy lông (vùng nhỏ)

70K

Tẩy lông (toàn thân)

170K

Tẩy bả nhờn cằm và đuôi

70K

Ủ vitamin, dưỡng lông

70K

Cắt tỉa thẩm mỹ

370K

Tắm sấy cơ bản (Gội – Xả – Sấy)

250K

Tắm nấm thảo dược + Trà Xanh

200K

Gỡ rối

150K

Tẩy lông (vùng nhỏ)

100K

Tẩy lông (toàn thân)

250K

Tẩy bả nhờn cằm và đuôi

160K

Ủ vitamin, dưỡng lông

160K

Cắt tỉa thẩm mỹ

420K

Tắm sấy cơ bản (Gội – Xả – Sấy)

350K

Vệ sinh tai

250K

Gỡ rối

240K

Tẩy lông (vùng nhỏ)

150K

Tẩy lông (toàn thân)

350K

Tẩy bả nhờn cằm và đuôi

280K

Ủ vitamin, dưỡng lông

280K

Cắt tỉa thẩm mỹ

470K

Tắm sấy cơ bản (Gội – Xả – Sấy)

400K

Tắm nấm thảo dược + Trà xanh

300K

Gỡ rối

350K

Tẩy lông (vùng nhỏ)

200K

Tẩy lông (toàn thân)

500K

Tẩy bả nhờn cằm và đuôi

330K

Ủ vitamin, dưỡng lông

330K

Cắt tỉa thẩm mỹ

520K

Chú thích:

(1): Con bạn trắng như tuyết nhưng vệt ố vàng ở khóe mắt, mèo là sự cản trợ lớn nhất, đừng lo đến Mèo cưng ngay, các bé sẽ được chăm sóc vùng mắt sạch sẽ.
(2): Chỉ nên cạo lông trong trường hợp đặc biệt: Chỉ định bác sĩ; dị ứng lông và những trường hợp đặc biệt.

MÈO KHÔNG LÔNG

Tắm bằng dầu gội

50K

Tắm thảo dược + Trà xanh

100K

Tắm bằng dầu gội

80K

Tắm thảo dược + Trà xanh

150K

Tắm bằng dầu gội

100K

Tắm bằng thảo dược + Trà xanh

180K

Tắm bằng dầu gội

150K

Tắm nấm thảo dược + Trà xanh

220K

Chú thích:

(1): Con bạn trắng như tuyết nhưng vệt ố vàng ở khóe mắt, mèo là sự cản trợ lớn nhất, đừng lo đến Mèo cưng ngay, các bé sẽ được chăm sóc vùng mắt sạch sẽ.
(2): Chỉ nên cạo lông trong trường hợp đặc biệt: Chỉ định bác sĩ; dị ứng lông và những trường hợp đặc biệt.

DỊCH VỤ COMBO – MÈO LÔNG DÀI

SILVER

210K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Vệ sinh tai lần 2

GOLD

270K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng

DIAMOND

480K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Tẩy ố lông
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng
 • Dưỡng mềm lông, ủ vitamin E
 • Dưỡng đệm chân, xịt nước hoa, dưỡng mí mắt

SILVER

300K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Vệ sinh tai lần 2

GOLD

400K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng

DIAMOND

640K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Tẩy ố lông
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng
 • Dưỡng mềm lông, ủ vitamin E
 • Dưỡng đệm chân, xịt nước hoa, dưỡng mí mắt

SILVER

330K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Vệ sinh tai lần 2

GOLD

500K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng

DIAMOND

730K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Tẩy ố lông
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng
 • Dưỡng mềm lông, ủ vitamin E
 • Dưỡng đệm chân, xịt nước hoa, dưỡng mí mắt

SILVER

400K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Vệ sinh tai lần 2

GOLD

700K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng

DIAMOND

900K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Tẩy ố lông
 • Vệ sinh lần 1
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng
 • Dưỡng mềm lông, ủ vitamin E
 • Dưỡng đệm chân, xịt nước hoa, dưỡng mí mắt

DỊCH VỤ COMBO – MÈO LÔNG NGẮN/ KHÔNG LÔNG

SILVER

190K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Vệ sinh tai lần 2

GOLD

250K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng

DIAMOND

450K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Tẩy ố lông
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng
 • Dưỡng mềm lông, ủ vitamin E
 • Dưỡng đệm chân, xịt nước hoa, dưỡng mí mắt

SILVER

270K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Vệ sinh tai lần 2

GOLD

370K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng

DIAMOND

550K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Tẩy ố lông
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng
 • Dưỡng mềm lông, ủ vitamin E
 • Dưỡng đệm chân, xịt nước hoa, dưỡng mí mắt

SILVER

290K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Vệ sinh tai lần 2

GOLD

400K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng

DIAMOND

600K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Tẩy ố lông
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng
 • Dưỡng mềm lông, ủ vitamin E
 • Dưỡng đệm chân, xịt nước hoa, dưỡng mí mắt

SILVER

380K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Vệ sinh tai lần 2

GOLD

500K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng

DIAMOND

800K

 • Kiểm tra
 • Cắt móng
 • Cạo lông, vệ sinh cơ thể
 • Vệ sinh tai lần 1
 • Tắm và sấy
 • Cắt tỉa lông dư
 • Tẩy ố lông
 • Vệ sinh lần 1
 • Vệ sinh tai lần 2
 • Đánh tơi lông và lấy lông rụng
 • Xịt thơm miệng
 • Dưỡng mềm lông, ủ vitamin E
 • Dưỡng đệm chân, xịt nước hoa, dưỡng mí mắt