Pate Wanpy túi 80g hàng trung – Cá ngừ

15.000 

còn 98 hàng