Nexgard Combo – phòng, trị nội, ngoại kí sinh – dưới 2.5kg

270.000 

còn 7 hàng