Nexgard Combo – phòng, trị nội, ngoại kí sinh – 2.5 – 7.5kg

300.000 

còn 9 hàng