Chuồng vận chuyển bằng nhựa (không gồm đế lót)

450.000 

còn 2 hàng